Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    303.17
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
19 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
035126
ລາງວັນ 2
916376
ລາງວັນ 3
465287
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
672635
139461
620171
788266
809167
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
226337
479873
155296
948443
751929
18 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
341190
ລາງວັນ 2
584769
ລາງວັນ 3
690124
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
707437
981331
518776
486804
437794
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
989968
980623
746685
902106
351248
17 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
238907
ລາງວັນ 2
450918
ລາງວັນ 3
702516
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
421950
116156
907553
136787
375599
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
792613
574333
223792
421735
846182
16 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
039267
ລາງວັນ 2
897105
ລາງວັນ 3
250968
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
257467
276349
179130
220730
136273
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
221697
706071
820081
408856
698861
15 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
382074
ລາງວັນ 2
516094
ລາງວັນ 3
069857
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
388935
489087
429251
133259
936798
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
826938
166340
307206
909937
660370
14 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
063257
ລາງວັນ 2
715983
ລາງວັນ 3
258746
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
975958
992810
954263
308024
279702
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
163811
195775
780248
553433
292793
13 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
213065
ລາງວັນ 2
394872
ລາງວັນ 3
047635
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
899318
165703
246930
784517
828036
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
208993
218371
909299
861818
299583
12 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
231286
ລາງວັນ 2
463761
ລາງວັນ 3
776524
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
715015
713038
746372
955177
115370
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
743331
878606
974550
255121
692958
11 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
180397
ລາງວັນ 2
562652
ລາງວັນ 3
305413
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
885704
208111
745657
828349
765746
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
903324
359023
657518
663182
498008
10 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
594223
ລາງວັນ 2
165461
ລາງວັນ 3
205513
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
161293
633465
593581
448401
209277
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
942299
619340
789394
886060
173081
09 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
295746
ລາງວັນ 2
614785
ລາງວັນ 3
862682
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
467989
277510
891151
906584
817507
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
788324
436688
886048
547971
205371
08 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
410275
ລາງວັນ 2
593512
ລາງວັນ 3
935075
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
623962
680888
787050
776180
685349
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
209231
563880
635384
831377
858160
07 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
129509
ລາງວັນ 2
871702
ລາງວັນ 3
657848
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
316304
706387
829413
485785
724659
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
717226
657376
976096
147196
601507
06 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
596353
ລາງວັນ 2
417844
ລາງວັນ 3
862196
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
306244
862459
767423
902248
512289
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
330681
887852
270831
114620
593455
05 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824120
ລາງວັນ 2
495714
ລາງວັນ 3
639826
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
449044
612805
188770
465802
299295
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
487479
360984
112747
529931
307856
04 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
022376
ລາງວັນ 2
637876
ລາງວັນ 3
855263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
813817
514056
876371
460414
901155
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
159662
840918
563727
416740
746743
03 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
117998
ລາງວັນ 2
026249
ລາງວັນ 3
870147
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
306064
668450
931884
216462
468529
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
783726
893220
962184
351856
483628
02 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
174254
ລາງວັນ 2
870177
ລາງວັນ 3
932598
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
260390
777809
827763
930417
489813
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
117911
476823
783093
693717
565150
01 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
590581
ລາງວັນ 2
414898
ລາງວັນ 3
870121
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
706807
741715
721906
331353
513197
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
389398
930814
396701
992806
699459
29 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
589761
ລາງວັນ 2
799815
ລາງວັນ 3
100327
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
891090
929558
265924
585782
911862
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
847881
294993
664588
668205
199575
28 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
156505
ລາງວັນ 2
850178
ລາງວັນ 3
936251
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
329794
504828
228087
299665
935532
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
722948
731499
637117
718645
142484
27 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
099813
ລາງວັນ 2
411633
ລາງວັນ 3
652176
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
118036
185252
853357
588040
117866
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
361087
142741
525025
139544
260148
26 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
253134
ລາງວັນ 2
759291
ລາງວັນ 3
683006
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
426109
193407
330122
656516
582243
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
789713
651243
850866
607114
843498
25 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
303960
ລາງວັນ 2
912148
ລາງວັນ 3
801719
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
909329
617931
385618
992846
707379
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
351868
262904
254120
572208
650428
24 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
544139
ລາງວັນ 2
976241
ລາງວັນ 3
179312
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
669612
413278
484283
869169
429975
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
439614
844553
673107
126906
181320
23 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
780734
ລາງວັນ 2
825830
ລາງວັນ 3
668740
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
540152
509808
584456
892751
333436
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
844315
341919
867013
490945
598049
22 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
186799
ລາງວັນ 2
760652
ລາງວັນ 3
989289
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
660397
252900
408240
564322
261510
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
683249
785562
277305
450934
411617
21 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
744751
ລາງວັນ 2
746581
ລາງວັນ 3
220203
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
299079
419492
441432
400169
381458
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
500500
996089
768582
465423
310193
20 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
954208
ລາງວັນ 2
590861
ລາງວັນ 3
401964
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
119624
998634
128701
253133
860846
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
274266
907600
656003
963201
896384
19 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
791481
ລາງວັນ 2
969075
ລາງວັນ 3
326973
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
409285
753085
707484
680225
875605
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
413436
467620
283858
429102
372541
18 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
599456
ລາງວັນ 2
659803
ລາງວັນ 3
413772
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
654041
315610
445461
444481
370378
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
419630
653241
979232
354769
315070
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ