Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
05 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
354157
ລາງວັນ 2
620748
ລາງວັນ 3
243026
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
388834
303904
226128
123721
539665
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
916010
483635
979492
370985
643860
04 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
126580
ລາງວັນ 2
678594
ລາງວັນ 3
355021
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
707665
642858
338479
201676
564976
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
176908
817529
725169
969368
122523
03 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
386232
ລາງວັນ 2
467481
ລາງວັນ 3
293206
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
863646
985790
754519
526034
468157
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
212883
732076
778883
614191
699841
02 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
156383
ລາງວັນ 2
309683
ລາງວັນ 3
294172
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
828378
897138
619667
431500
548031
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
737173
844133
663725
588394
906991
01 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
108019
ລາງວັນ 2
559582
ລາງວັນ 3
436351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
252815
845111
629779
908749
790616
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
858360
995255
636182
625459
838369
31 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
632861
ລາງວັນ 2
274163
ລາງວັນ 3
908574
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
120436
623926
192448
759853
325944
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
895039
537701
600772
507592
665730
30 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
196298
ລາງວັນ 2
346592
ລາງວັນ 3
294715
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
589806
881013
549231
473657
840190
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
272686
295110
928983
568917
364712
29 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
723294
ລາງວັນ 2
369528
ລາງວັນ 3
054031
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
563688
158540
475486
319416
950577
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
897757
339685
831325
963707
178550
28 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
676038
ລາງວັນ 2
492350
ລາງວັນ 3
056294
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
613069
588985
183424
521203
211166
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
333740
810913
270098
847199
874610
27 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
207180
ລາງວັນ 2
369683
ລາງວັນ 3
485417
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
203237
528855
184653
594237
732063
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
949001
236311
169896
575264
143586
26 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
358639
ລາງວັນ 2
962451
ລາງວັນ 3
213025
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
470263
631819
181263
840474
964404
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
977047
950860
679155
446904
601114
25 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
926472
ລາງວັນ 2
368024
ລາງວັນ 3
041635
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
336621
927953
164927
365602
322038
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
711753
852997
844255
192343
542895
24 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
090853
ລາງວັນ 2
367482
ລາງວັນ 3
826321
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
240039
623133
375709
796534
718440
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
985327
312113
504520
264086
734869
23 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
093801
ລາງວັນ 2
265189
ລາງວັນ 3
846532
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
605882
620274
855183
441481
165041
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
400422
795977
860821
211426
967086
22 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
522037
ລາງວັນ 2
697481
ລາງວັນ 3
342629
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
604957
783904
520042
169208
976835
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
885477
992326
360436
643739
869903
21 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
026429
ລາງວັນ 2
618475
ລາງວັນ 3
241205
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
759729
902367
180905
872555
443265
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
908296
819228
914690
528637
576748
20 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
295418
ລາງວັນ 2
478063
ລາງວັນ 3
629512
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
863053
300046
490645
227298
355225
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
444142
444383
567488
216672
116336
19 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
625682
ລາງວັນ 2
090523
ລາງວັນ 3
219568
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
152138
508191
254785
316660
525427
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
463458
403211
911829
616868
266266
18 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
634518
ລາງວັນ 2
756350
ລາງວັນ 3
418479
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
337856
563234
743569
280957
921537
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
646524
312786
817601
565702
321190
17 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
748659
ລາງວັນ 2
261454
ລາງວັນ 3
156332
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
231565
898526
514388
269501
172327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
535844
981686
523025
598672
747538
16 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
204718
ລາງວັນ 2
693200
ລາງວັນ 3
013021
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264521
115344
800066
722890
753372
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
590413
713252
162709
267278
226593
15 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
360124
ລາງວັນ 2
516350
ລາງວັນ 3
013152
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
801336
747137
597526
575598
419942
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
395758
183223
357843
458893
560622
14 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
309254
ລາງວັນ 2
260663
ລາງວັນ 3
510848
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
853453
474346
917276
538969
659856
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
909807
226755
324920
408880
592693
13 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
676531
ລາງວັນ 2
294712
ລາງວັນ 3
543014
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
899172
168217
253022
296693
711662
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269991
683149
375367
902227
617050
12 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
344874
ລາງວັນ 2
185693
ລາງວັນ 3
242017
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
954987
616554
296513
856952
707823
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
619718
528462
355541
174137
138942
11 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
266365
ລາງວັນ 2
098952
ລາງວັນ 3
216041
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
242681
432119
364060
299820
487308
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
885303
788738
832669
627325
514400
10 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
897415
ລາງວັນ 2
169851
ລາງວັນ 3
043207
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
243950
638509
402646
349610
689574
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
997244
221404
817496
362933
690391
09 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
306623
ລາງວັນ 2
475031
ລາງວັນ 3
007415
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
578681
912110
488139
836935
390893
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
479819
263434
915987
639354
966232
08 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
456036
ລາງວັນ 2
319512
ລາງວັນ 3
207463
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
182133
566800
462749
270446
927392
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
432566
913691
917959
293742
739798
07 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
893513
ລາງວັນ 2
627473
ລາງວັນ 3
246944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432563
554884
455696
379162
938614
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
342688
689696
615503
228876
132172
06 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
687519
ລາງວັນ 2
343021
ລາງວັນ 3
205418
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264354
607944
372957
537564
722273
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
233364
678292
606809
421871
821361
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ