Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/02/23
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    298.17
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
22 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
186799
ລາງວັນ 2
760652
ລາງວັນ 3
989289
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
660397
252900
408240
564322
261510
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
683249
785562
277305
450934
411617
21 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
744751
ລາງວັນ 2
746581
ລາງວັນ 3
220203
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
299079
419492
441432
400169
381458
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
500500
996089
768582
465423
310193
20 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
954208
ລາງວັນ 2
590861
ລາງວັນ 3
401964
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
119624
998634
128701
253133
860846
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
274266
907600
656003
963201
896384
19 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
791481
ລາງວັນ 2
969075
ລາງວັນ 3
326973
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
409285
753085
707484
680225
875605
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
413436
467620
283858
429102
372541
18 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
599456
ລາງວັນ 2
659803
ລາງວັນ 3
413772
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
654041
315610
445461
444481
370378
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
419630
653241
979232
354769
315070
17 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
431843
ລາງວັນ 2
148214
ລາງວັນ 3
560106
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
555825
892880
305234
664187
425455
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
319678
767225
182091
781031
509189
16 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
287760
ລາງວັນ 2
490687
ລາງວັນ 3
352892
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
590533
478489
855316
933953
538226
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
298442
408012
885676
486962
211421
15 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
788451
ລາງວັນ 2
832224
ລາງວັນ 3
483263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
368211
703059
341494
276856
948510
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
294605
549392
152664
255890
974124
14 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
827831
ລາງວັນ 2
998334
ລາງວັນ 3
943164
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
275977
183468
269223
595982
674093
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
857596
379059
499124
964724
925456
13 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
406640
ລາງວັນ 2
925842
ລາງວັນ 3
633861
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
251384
922908
158159
952397
432822
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
651302
654527
430117
713022
927055
12 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
408511
ລາງວັນ 2
151529
ລາງວັນ 3
529764
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
918033
507617
148445
955227
610416
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
173698
965407
704392
614853
338901
11 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
635342
ລາງວັນ 2
779420
ລາງວັນ 3
353043
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
638196
219945
824135
244054
907623
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
179864
752910
723089
591006
730641
10 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
528347
ລາງວັນ 2
245893
ລາງວັນ 3
874040
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
936331
282163
915284
614299
975740
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
544565
234235
422589
727496
180376
09 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
822792
ລາງວັນ 2
449471
ລາງວັນ 3
760799
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
615777
242330
374267
851083
455761
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
482563
703760
483227
148337
973005
08 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
705015
ລາງວັນ 2
532114
ລາງວັນ 3
988142
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
515363
931118
482913
148402
235827
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
904677
402771
347159
353401
274290
07 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
856068
ລາງວັນ 2
527623
ລາງວັນ 3
444964
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
289209
938598
774301
395117
349679
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
199339
233589
429980
842238
433920
06 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
460524
ລາງວັນ 2
922845
ລາງວັນ 3
764947
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
171563
905480
343359
714644
281925
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
460669
273167
376663
695689
524764
05 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
298920
ລາງວັນ 2
669322
ລາງວັນ 3
918230
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
681603
984569
639051
802088
264060
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
225128
347790
713807
163664
716819
04 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
290723
ລາງວັນ 2
999153
ລາງວັນ 3
878263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
853664
799556
985738
697863
117966
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
735670
553382
382230
615958
369430
03 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
722955
ລາງວັນ 2
615448
ລາງວັນ 3
926971
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
271816
630783
187019
878289
183267
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
929410
847389
771329
154627
705745
02 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
667024
ລາງວັນ 2
973097
ລາງວັນ 3
869356
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
656541
870020
130078
131688
587677
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
652701
324969
815427
972472
417741
01 February 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
312117
ລາງວັນ 2
859105
ລາງວັນ 3
443428
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
880930
643383
517284
525966
397546
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
965796
285557
160623
255365
848073
31 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
982909
ລາງວັນ 2
702604
ລາງວັນ 3
173313
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
842650
754750
234699
793879
998907
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
647711
154533
950508
651838
631367
30 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
464598
ລາງວັນ 2
350525
ລາງວັນ 3
418013
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
744419
961753
707646
828264
340966
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
353402
690609
852181
468407
365556
29 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
813676
ລາງວັນ 2
695514
ລາງວັນ 3
374065
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
781719
705304
809565
432793
462903
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
681678
600871
150779
687360
911539
28 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
994859
ລາງວັນ 2
283223
ລາງວັນ 3
942896
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
128826
924001
430899
598953
158556
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
901749
758186
239503
977836
773815
27 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
865531
ລາງວັນ 2
642182
ລາງວັນ 3
731473
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
531497
945483
220813
826572
607543
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
646083
809441
560814
469543
986855
26 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
161308
ລາງວັນ 2
440835
ລາງວັນ 3
673184
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
847362
383508
843383
632567
706620
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
458680
249098
564713
930520
971048
25 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
980327
ລາງວັນ 2
274991
ລາງວັນ 3
849752
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
894700
521419
587089
333814
494611
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
581528
318669
963672
211595
209270
24 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
188754
ລາງວັນ 2
949070
ລາງວັນ 3
708641
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
496013
475504
806937
172398
258231
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
116405
887066
986665
348723
706895
23 January 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
268165
ລາງວັນ 2
278769
ລາງວັນ 3
807430
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
665471
366970
431602
379709
977786
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
672453
938621
643992
394905
189784
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ