Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/04/22
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    306.51
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
22 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
788506
ລາງວັນ 2
815319
ລາງວັນ 3
772755
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
883501
399801
235627
532484
274852
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
265137
749704
283237
566517
929551
21 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
454837
ລາງວັນ 2
284258
ລາງວັນ 3
619647
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
893223
836125
866732
311849
960224
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
837394
374524
465520
218139
610221
20 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
896025
ລາງວັນ 2
633146
ລາງວັນ 3
078526
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164970
299470
411137
457400
943464
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
220485
636087
432355
163057
545289
19 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
967002
ລາງວັນ 2
462035
ລາງວັນ 3
137401
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
838937
155201
937002
310796
507762
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
685238
718706
706616
322259
735079
18 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
786349
ລາງວັນ 2
061195
ລາງວັນ 3
536390
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
165962
347861
184184
260175
189995
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
697550
532393
530302
202816
571587
17 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
967014
ລາງວັນ 2
573084
ລາງວັນ 3
015287
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
303235
226536
335698
955599
255633
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
615171
800604
532111
949009
289443
16 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
027838
ລາງວັນ 2
162973
ລາງວັນ 3
574176
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
457078
595911
798720
972880
819971
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
523249
262552
430796
404692
853631
15 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
219524
ລາງວັນ 2
938514
ລາງວັນ 3
573980
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
865425
499829
538625
796293
817748
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
430406
167883
533180
275904
638661
14 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
803701
ລາງວັນ 2
099067
ລາງວັນ 3
241877
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
953848
822467
704902
981966
268850
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
679594
662744
628562
805229
170169
13 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
578619
ລາງວັນ 2
038226
ລາງວັນ 3
279500
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
471886
519695
490698
483600
792323
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
683962
212949
836830
607741
388024
12 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
382290
ລາງວັນ 2
547105
ລາງວັນ 3
263741
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
491738
154078
841074
459612
178876
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
704921
842400
798529
638307
725384
11 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
265308
ລາງວັນ 2
948031
ລາງວັນ 3
814620
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
402611
724271
615736
634398
506149
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
235315
850719
459396
959063
803159
10 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
052409
ລາງວັນ 2
947564
ລາງວັນ 3
613519
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
193597
746105
820693
138806
563252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
344870
403339
896183
783968
250685
09 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
059675
ລາງວັນ 2
817911
ລາງວັນ 3
348274
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
209000
915660
620779
957239
416773
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
817042
260574
566705
737539
839890
08 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
538137
ລາງວັນ 2
486862
ລາງວັນ 3
916951
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
522138
904540
219793
234317
455038
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
841573
733808
739747
368758
694310
07 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
426373
ລາງວັນ 2
131874
ລາງວັນ 3
850686
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
745167
252754
871214
683850
289256
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
725183
225066
555689
188160
393579
06 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
805052
ລາງວັນ 2
865681
ລາງວັນ 3
944001
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
873062
687348
125547
712881
636740
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
651205
349624
851782
334709
829860
05 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
956760
ລາງວັນ 2
662685
ລາງວັນ 3
959670
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
269703
774935
725722
710271
576383
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
807816
207824
424602
408924
358301
04 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
720487
ລາງວັນ 2
211385
ລາງວັນ 3
263314
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
313401
738013
641619
894240
660699
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
336135
137009
584674
575617
113031
03 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
369643
ລາງວັນ 2
291735
ລາງວັນ 3
343606
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
249223
681921
928748
418375
814180
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
322123
627066
280459
507683
976722
02 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
511064
ລາງວັນ 2
685199
ລາງວັນ 3
707048
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
958880
117771
922225
429882
445540
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
418981
246850
547625
697384
904924
01 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
146252
ລາງວັນ 2
259527
ລາງວັນ 3
110734
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
230966
298672
966909
254142
943522
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
566747
854040
662681
874184
720753
31 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
297095
ລາງວັນ 2
288416
ລາງວັນ 3
919856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
897745
979212
957547
639642
157235
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
417969
695293
323723
307195
373143
30 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
599628
ລາງວັນ 2
943705
ລາງວັນ 3
218745
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
884015
381621
644911
936452
675859
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
928420
252591
213287
257608
162331
29 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
157252
ລາງວັນ 2
564816
ລາງວັນ 3
819856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
234765
198794
490520
974984
768249
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
679155
852710
289695
625011
370641
28 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
158165
ລາງວັນ 2
787317
ລາງວັນ 3
929721
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
741038
267403
291720
574807
799380
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
924124
239730
780181
838159
757573
27 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824548
ລາງວັນ 2
606873
ລາງວັນ 3
443216
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
528126
347933
442405
875607
149990
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
594605
242668
888200
122585
583662
26 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
539060
ລາງວັນ 2
581542
ລາງວັນ 3
786862
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
961457
227590
352545
706641
450207
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
194375
542787
662059
438514
903721
25 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
759281
ລາງວັນ 2
419356
ລາງວັນ 3
023789
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
218735
990632
328796
283096
257181
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
281035
618143
718703
894351
739752
24 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
134089
ລາງວັນ 2
768245
ລາງວັນ 3
052678
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
747896
539108
914381
994598
984618
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
523878
706515
971882
361080
928083
23 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
275036
ລາງວັນ 2
930718
ລາງວັນ 3
059621
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
818309
951293
466209
980620
886126
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
943131
346931
915949
144335
119568
22 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526773
ລາງວັນ 2
189607
ລາງວັນ 3
228510
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
500792
896506
470277
925178
213749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
903490
449713
227059
399927
814905
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ