Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    305.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
08 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
025760
ລາງວັນ 2
379271
ລາງວັນ 3
613240
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
394336
887857
683140
446225
623148
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
232400
936687
803838
561837
755948
07 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
858124
ລາງວັນ 2
409428
ລາງວັນ 3
150060
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
303075
872209
597533
921005
446736
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
710853
890895
198616
301500
543193
06 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
396029
ລາງວັນ 2
474250
ລາງວັນ 3
869044
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
667474
256955
965696
277346
896633
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
577627
161971
652326
795473
791642
05 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
652183
ລາງວັນ 2
470540
ລາງວັນ 3
882164
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
896420
653303
577162
235387
916355
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
727878
219441
127523
778940
768569
04 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
257169
ລາງວັນ 2
758803
ລາງວັນ 3
989525
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
759938
620537
348493
350487
111546
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
397107
475060
114390
904659
622228
03 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
583574
ລາງວັນ 2
812400
ລາງວັນ 3
932562
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
854339
221205
972525
562376
182536
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
925759
589598
208154
578294
116256
02 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
958670
ລາງວັນ 2
186763
ລາງວັນ 3
345016
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
495494
858834
520414
452636
515211
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
700372
703309
366486
933382
854328
01 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
169423
ລາງວັນ 2
648276
ລາງວັນ 3
174447
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
278743
835851
726696
833244
725739
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
699555
263404
524021
794534
633139
31 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375625
ລາງວັນ 2
409792
ລາງວັນ 3
117359
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
649152
691077
484347
356174
880496
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
333745
545780
996905
431084
395386
30 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
290685
ລາງວັນ 2
493280
ລາງວັນ 3
371944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
709446
726798
783336
993562
123086
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
730251
473557
711309
953072
381071
29 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
650813
ລາງວັນ 2
609551
ລາງວັນ 3
601827
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
367544
737631
463139
631925
268908
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
215050
876509
143484
960591
693539
28 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
893447
ລາງວັນ 2
372842
ລາງວັນ 3
214200
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
305529
519867
902279
509492
293360
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
283026
687905
714831
973338
786424
27 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
891637
ລາງວັນ 2
837455
ລາງວັນ 3
347942
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
966700
352793
365600
454833
458887
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
729069
204147
138040
176573
528238
26 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
365791
ລາງວັນ 2
271046
ລາງວັນ 3
829149
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
481456
472402
243513
821537
619051
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
426870
900683
967401
909463
711242
25 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
762814
ລາງວັນ 2
176479
ລາງວັນ 3
681499
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
943345
116078
585846
215033
568259
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
137838
780264
848389
594278
632508
24 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
268630
ລາງວັນ 2
478892
ລາງວັນ 3
952520
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
133986
955993
474383
349284
761156
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
761422
781988
230802
943728
755916
23 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
735636
ລາງວັນ 2
658283
ລາງວັນ 3
575256
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
817740
555575
131025
741173
313017
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
787928
543945
595376
222069
179648
22 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
638956
ລາງວັນ 2
899702
ລາງວັນ 3
930705
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
381542
841489
243268
671627
797533
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
393417
546861
259048
650555
739876
21 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
840476
ລາງວັນ 2
377938
ລາງວັນ 3
862021
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
740422
740922
688205
846397
490322
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
769500
301303
290243
309507
928323
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ