Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    304.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
14 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
654361
ລາງວັນ 2
987286
ລາງວັນ 3
142703
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
951199
192037
411822
283580
659464
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
784030
620165
210497
798453
776558
13 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
499721
ລາງວັນ 2
143286
ລາງວັນ 3
827649
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
541159
530417
837427
227292
783643
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
441821
172638
610590
557046
847335
12 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
372456
ລາງວັນ 2
430298
ລາງວັນ 3
206080
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720849
875892
748837
310993
975016
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
309140
234514
301179
502554
484297
11 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
902371
ລາງວັນ 2
219308
ລາງວັນ 3
589319
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
937851
622858
225837
772817
829714
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
811929
999425
854061
963573
126687
10 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
600634
ລາງວັນ 2
940138
ລາງວັນ 3
296215
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478925
676896
859711
945582
614257
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
832702
553128
308822
739511
939395
09 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
286671
ລາງວັນ 2
258171
ລາງວັນ 3
961987
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
131251
314996
183240
515105
171205
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
840404
646563
579343
647278
206711
08 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
706258
ລາງວັນ 2
662543
ລາງວັນ 3
378370
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
897610
771141
678537
195329
724926
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
114855
237257
677025
613066
777507
07 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
130237
ລາງວັນ 2
797909
ລາງວັນ 3
274156
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
493279
907655
697897
555651
819711
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
623310
600139
298417
504431
660334
06 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
460446
ລາງວັນ 2
785217
ລາງວັນ 3
855726
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
877606
612330
266058
249041
625865
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
239769
156599
463328
233531
190258
05 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
167726
ລາງວັນ 2
250069
ລາງວັນ 3
293530
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
195337
618783
625857
950396
424918
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
943083
392176
724651
192693
643756
04 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
250824
ລາງວັນ 2
745464
ລາງວັນ 3
940536
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
843725
539103
503251
422807
511729
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
960250
199692
983771
866567
188687
03 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
430831
ລາງວັນ 2
999178
ລາງວັນ 3
332934
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
377429
809528
299664
627711
665762
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
665882
271287
205458
849870
815426
02 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
245441
ລາງວັນ 2
208208
ລາງວັນ 3
151502
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
801784
695952
946858
496582
765187
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
150879
185404
929061
269847
428217
01 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
645157
ລາງວັນ 2
611776
ລາງວັນ 3
162938
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
383700
717541
630890
431742
340872
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
887381
684991
160578
128904
949873
30 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
372832
ລາງວັນ 2
478791
ລາງວັນ 3
731793
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264091
134955
861287
701450
889921
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
959858
355334
392716
325035
904993
29 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
348881
ລາງວັນ 2
214515
ລາງວັນ 3
749354
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
883937
455178
728344
356551
736730
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
357727
289226
117400
403903
515762
28 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
108253
ລາງວັນ 2
569417
ລາງວັນ 3
795412
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
635859
755013
376245
666537
225018
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
398600
403523
116673
487128
119656
27 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
029137
ລາງວັນ 2
435289
ລາງວັນ 3
785164
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
700313
206752
788662
910282
681409
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
164487
472110
954863
501609
381939
26 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
217403
ລາງວັນ 2
548617
ລາງວັນ 3
784236
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
187800
151710
926757
780948
317465
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
812262
914590
297398
837807
919290
25 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
458360
ລາງວັນ 2
120390
ລາງວັນ 3
687101
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
243218
770210
845040
969608
259252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
796568
845380
716000
266219
221639
24 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
174035
ລາງວັນ 2
286473
ລາງວັນ 3
693425
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
782672
746372
735743
664835
543812
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
524328
912154
195362
489929
875297
23 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
432309
ລາງວັນ 2
159148
ລາງວັນ 3
685705
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
646002
329285
475398
903618
118954
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
259765
872502
133268
529664
924172
22 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
764098
ລາງວັນ 2
632396
ລາງວັນ 3
801974
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
427689
479926
568532
269542
638391
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
224351
606786
180964
661679
580903
21 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
472839
ລາງວັນ 2
259146
ລາງວັນ 3
034647
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
869685
861028
863777
729649
696994
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
718993
766626
368055
692433
581924
20 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
248095
ລາງວັນ 2
116927
ລາງວັນ 3
842548
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
167468
280709
826394
559384
901465
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
948273
374037
547649
290997
898340
19 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
480799
ລາງວັນ 2
016594
ລາງວັນ 3
752263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
252846
575955
121827
615594
828112
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
881595
298130
554464
432399
552232
18 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
735174
ລາງວັນ 2
659178
ລາງວັນ 3
304729
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
801971
663810
947792
305162
469770
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
274344
247383
871349
538600
969502
17 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
147042
ລາງວັນ 2
687820
ລາງວັນ 3
061698
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
161147
879142
965496
773975
607340
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
383112
167978
949032
966187
922632
16 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
454803
ລາງວັນ 2
362459
ລາງວັນ 3
026157
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
417608
162004
486488
238251
309944
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
967092
830818
444360
645455
500903
15 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
873961
ລາງວັນ 2
543005
ລາງວັນ 3
205946
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
413399
677561
903362
143409
677738
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
979137
353454
786406
328289
741403
14 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
527176
ລາງວັນ 2
869135
ລາງວັນ 3
197820
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
822159
807595
625335
711220
886026
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
738145
652578
943708
342071
348461
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ