Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/22
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
598134
ລາງວັນ 2
634953
ລາງວັນ 3
206517
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
456007
336697
719325
118904
773781
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
205912
964990
452670
185743
170883
20 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825451
ລາງວັນ 2
163726
ລາງວັນ 3
986943
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
579240
823928
656395
477911
213725
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
405801
504337
268584
505266
780733
19 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
493349
ລາງວັນ 2
152676
ລາງວັນ 3
216620
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
348307
524779
891449
661479
691532
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
282325
296841
581513
708808
345007
18 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
091612
ລາງວັນ 2
239639
ລາງວັນ 3
788157
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
991868
989717
423646
285027
650770
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
558873
935067
236211
699746
112624
17 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
114674
ລາງວັນ 2
595284
ລາງວັນ 3
440552
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
736511
416620
281225
461385
850993
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
927372
332095
695879
750041
649202
16 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
536387
ລາງວັນ 2
251810
ລາງວັນ 3
841171
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
867153
211534
919100
665991
929252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
946426
943132
428764
271995
324455
15 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
615841
ລາງວັນ 2
225346
ລາງວັນ 3
470075
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
757359
402807
216432
123087
960944
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
612472
125238
757786
717624
433944
14 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
976806
ລາງວັນ 2
456700
ລາງວັນ 3
324052
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
807060
561367
794781
748790
196621
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
335488
377275
578938
187890
252055
13 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
525708
ລາງວັນ 2
446220
ລາງວັນ 3
155577
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
308137
666970
713812
941724
184820
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
256393
286785
391507
448622
992323
12 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
862628
ລາງວັນ 2
149482
ລາງວັນ 3
868863
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
981516
337657
252774
687801
939707
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
892416
665981
409300
146172
699932
11 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
737563
ລາງວັນ 2
367973
ລາງວັນ 3
472986
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
127305
122579
957491
894730
789241
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
883277
662780
806317
260874
367348
10 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
973860
ລາງວັນ 2
546201
ລາງວັນ 3
365729
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
232084
607807
992039
380674
711395
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
664905
681089
477291
925410
393602
09 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
782185
ລາງວັນ 2
230678
ລາງວັນ 3
446907
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
633154
165674
666390
115254
499848
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
602833
280954
217654
642422
537977
08 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
115296
ລາງວັນ 2
923876
ລາງວັນ 3
661962
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
975666
894865
901023
887896
529533
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
589437
187525
558079
990418
794752
07 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
722516
ລາງວັນ 2
315559
ລາງວັນ 3
042731
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
292379
235123
761945
612523
231334
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
748032
831885
137517
405880
612756
06 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
231767
ລາງວັນ 2
510348
ລາງວັນ 3
079642
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
786679
901386
863442
441512
345354
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
758403
708923
425330
255911
508248
05 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
310694
ລາງວັນ 2
649237
ລາງວັນ 3
208531
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
531798
821952
826758
358188
476590
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
961969
765072
151779
659924
907153
04 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
371465
ລາງວັນ 2
908126
ລາງວັນ 3
857420
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
922345
698032
292381
492261
165540
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
502588
169056
879729
619179
159710
03 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364550
ລາງວັນ 2
749015
ລາງວັນ 3
826319
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
131848
916868
176401
779843
117807
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
502719
822034
258763
857565
232553
02 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
257306
ລາງວັນ 2
710826
ລາງວັນ 3
404139
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
698049
378370
589172
768380
887036
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
741447
290044
146260
134545
798186
01 May 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
274650
ລາງວັນ 2
489715
ລາງວັນ 3
913028
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
969300
882433
808094
409565
345682
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
398733
729852
685146
797247
704629
30 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
342519
ລາງວັນ 2
758606
ລາງວັນ 3
052917
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
121894
190553
739715
339749
395578
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
775315
217708
387705
181759
317735
29 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
635039
ລາງວັນ 2
817797
ລາງວັນ 3
091806
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
331267
222993
490359
991958
317518
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
779556
561375
291413
690162
625361
28 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
254311
ລາງວັນ 2
710086
ລາງວັນ 3
439522
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
980975
751535
389068
123173
618246
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
500795
158991
416587
827254
406630
27 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
533229
ລາງວັນ 2
910864
ລາງວັນ 3
647208
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
136715
321578
677587
149472
482315
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
847428
845952
598673
573204
959754
26 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
678419
ລາງວັນ 2
089753
ລາງວັນ 3
546197
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
425046
566490
746577
140543
344316
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
829740
689451
318047
502293
751436
25 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
235694
ລາງວັນ 2
978642
ລາງວັນ 3
145086
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
471268
617775
494882
409156
712181
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
970580
332681
807910
761072
148077
24 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
648125
ລາງວັນ 2
897531
ລາງວັນ 3
064975
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
362539
143646
633233
902530
921962
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
156654
501875
701095
388928
480702
23 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
159042
ລາງວັນ 2
346420
ລາງວັນ 3
083864
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
158449
709111
781455
576741
876402
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
137949
362705
280538
755440
863705
22 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
788506
ລາງວັນ 2
815319
ລາງວັນ 3
772755
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
883501
399801
235627
532484
274852
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
265137
749704
283237
566517
929551
21 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
454837
ລາງວັນ 2
284258
ລາງວັນ 3
619647
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
893223
836125
866732
311849
960224
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
837394
374524
465520
218139
610221
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ