Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/22
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    303.17
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
16 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
283946
ລາງວັນ 2
819343
ລາງວັນ 3
930621
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
756008
233246
912409
964204
334284
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
916580
275556
576792
748740
655619
15 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
382747
ລາງວັນ 2
958714
ລາງວັນ 3
013582
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
507984
700969
343518
354918
186771
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
908036
452589
462146
277277
321090
14 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
352538
ລາງວັນ 2
442156
ລາງວັນ 3
560173
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
681958
802494
496338
612682
925252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
706186
767979
447863
340003
642946
13 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
769805
ລາງວັນ 2
352162
ລາງວັນ 3
420157
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
585862
812541
611242
208025
169985
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
377424
867487
209619
747009
339864
12 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
243018
ລາງວັນ 2
579136
ລາງວັນ 3
432519
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
251745
619068
840334
525775
931069
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
459766
219395
279580
738523
256628
11 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
556519
ລາງວັນ 2
851668
ລາງວັນ 3
490731
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720978
828971
782415
230475
373998
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
179098
882227
721257
412117
991182
10 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
599122
ລາງວັນ 2
102564
ລາງວັນ 3
361721
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
587148
792922
942543
612728
324894
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
853843
201731
353186
920841
748699
09 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
695328
ລາງວັນ 2
527169
ລາງວັນ 3
301398
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
290050
337764
606191
208510
195859
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
587664
673091
532083
216460
666421
08 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
897616
ລາງວັນ 2
149263
ລາງວັນ 3
209247
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
183589
720781
860483
230839
324344
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
497626
531399
434187
729952
122657
07 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
198402
ລາງວັນ 2
566912
ລາງວັນ 3
985765
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
765633
420912
411332
993437
876919
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
940160
944985
936979
222340
155952
06 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
821453
ລາງວັນ 2
163649
ລາງວັນ 3
982028
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
189910
448521
837273
243342
576918
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
982127
720506
224784
198656
447099
05 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
123749
ລາງວັນ 2
878429
ລາງວັນ 3
936557
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
984774
792790
540122
217589
132410
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
846673
587868
835014
577924
369084
04 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
859809
ລາງວັນ 2
574829
ລາງວັນ 3
733694
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
373072
189432
137910
426658
549259
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
667608
773383
188086
888467
858721
03 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
738531
ລາງວັນ 2
540236
ລາງວັນ 3
258199
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
192678
510001
944972
425983
748119
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
424151
759041
385655
503528
301675
02 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
584267
ລາງວັນ 2
305819
ລາງວັນ 3
986307
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
516273
748355
915791
375668
459964
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
494964
924986
342519
575655
678927
01 July 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
426405
ລາງວັນ 2
750693
ລາງວັນ 3
893214
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
206779
760368
756464
693571
479907
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
710529
495884
176655
180719
565043
30 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
755313
ລາງວັນ 2
193587
ລາງວັນ 3
531824
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
881395
656890
466044
602545
254530
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
422123
844809
753811
891639
197818
29 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
324195
ລາງວັນ 2
870121
ລາງວັນ 3
697563
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
684128
595235
646719
553959
797168
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
448185
377518
375733
120762
121890
28 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
842351
ລາງວັນ 2
360121
ລາງວັນ 3
556572
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
185392
545623
626422
486420
938175
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
437060
709717
328087
174366
825632
27 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
496317
ລາງວັນ 2
589251
ລາງວັນ 3
193619
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
361982
635647
710216
392375
310555
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
846371
625987
920291
258359
764073
26 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
435125
ລາງວັນ 2
913587
ລາງວັນ 3
640205
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
709666
695084
995031
459730
209326
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
781637
133301
385747
678906
495402
25 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
143987
ລາງວັນ 2
872549
ລາງວັນ 3
651972
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
345084
724140
428066
709035
187762
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
647343
889784
591289
696562
504023
24 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
141608
ລາງວັນ 2
915490
ລາງວັນ 3
681702
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
166928
916010
718109
270016
505734
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
157534
208210
196151
589539
688305
23 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
527404
ລາງວັນ 2
541974
ລາງວັນ 3
953270
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
485278
516474
700315
346054
578599
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
358482
737250
419427
742512
331103
22 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
193992
ລາງວັນ 2
929875
ລາງວັນ 3
244643
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
140911
553254
395374
855141
930791
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
508930
874887
538367
610806
849883
21 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
165082
ລາງວັນ 2
526859
ລາງວັນ 3
940987
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
125449
595305
932080
492691
777461
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
483159
175128
661587
161780
519007
20 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
611814
ລາງວັນ 2
585292
ລາງວັນ 3
506779
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
929741
721252
970199
967926
999337
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
617990
706673
313141
513553
982030
19 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
673572
ລາງວັນ 2
198490
ລາງວັນ 3
226819
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
787393
326048
732370
765781
591340
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
991096
690620
420279
919939
942561
18 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
465596
ລາງວັນ 2
995605
ລາງວັນ 3
631237
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
468200
780892
781749
351991
947411
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
953378
342274
273811
402810
474608
17 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
182575
ລາງວັນ 2
838105
ລາງວັນ 3
613968
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
297017
247757
943193
689541
814196
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
694363
585335
586912
985882
299378
16 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
333297
ລາງວັນ 2
871525
ລາງວັນ 3
968813
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
451361
943133
367016
125002
659382
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
756059
495760
630993
239348
478501
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ